Snappet wiskunde bevat de theorie, verwerkingsstof en adaptieve oefenstof voor wiskunde VMBO 1, 2 en 3. Snappet wordt jaarlijks per leerjaar doorontwikkeld waardoor leerlingen die nu starten met wiskunde ook in de opvolgende leerjaren gebruik kunnen blijven maken van Snappet. Het sluit naadloos aan op de methoden Getal & Ruimte en Moderne Wiskunde. In plaats van de werkboeken en de methodelicentie, gebruik je de online leeromgeving van Snappet.

Digitaal maar ook op papier met knipbladen
Met Snappet wiskunde combineer je het beste van twee werelden: digitaal en ‘traditioneel’. Daar waar digitaal van meerwaarde is, werk je digitaal. Voor andere onderdelen van het vak werk je op de ‘traditionele’ manier. Bijvoorbeeld voor het oefenen van bepaalde vaardigheden zoals meetkunde, heeft het de voorkeur om op papier te werken. Hiervoor levert Snappet printbare knipbladen mee en werken de leerlingen ook nog gewoon in een schrift.

Optimale ondersteuning voor docent en feedback voor leerling
Ook bij de analyse van de antwoorden en het beoordelen van het proces naar een antwoord toe, blijft de docent leidend. Hierin wordt de docent optimaal ondersteund doordat hij of zij (ook real time tijdens de les) in het dashboard precies kan zien welke leerlingen welke opgaven hebben gemaakt en of zij dit met een goede of foute uitkomst hebben gedaan. Daardoor kun je gericht ondersteuning bieden waar nodig. Ook de leerling zelf ziet direct of die een goed of fout antwoord geeft en zijn voortgang.  Daardoor heeft de leerling meer inzicht in zijn leerproces. Dat werkt motiverend en de leerling kan zo ook de docent gericht om hulp vragen.

Snappet bevat ook gemarkeerde opgaven waarin juist het proces naar het antwoord toe wordt getoetst. Hiervoor zijn speciale invulvelden opgenomen bij de opgaven. Deze opgaven worden handmatig nagekeken door de leerkracht.

Differentiëren
Docenten kunnen optimaal differentiëren op leerdoel niveau. Dankzij de mogelijkheid om naast de verwerkingsopgaven, ook adaptief te werken wordt iedere leerling op zijn niveau uitgedaagd. Hierbij wordt het niveau van de opgaven automatisch aangepast aan het niveau van de leerling. Dit heeft een positief effect op het leerresultaat. Daarnaast kan de docent gemakkelijk en snel per leerling lesstof ‘klaarzetten’ in een werkpakket zodat hij aanvullend kan laten oefenen op een onderdeel.

Gemakkelijk
Met Snappet lesgeven is gemakkelijk en levert geen extra werk op. In plaats van de werkboeken, pakken de leerlingen hun devices en gaan verder waar ze waren. Het systeem werkt alles automatisch bij en zet alles klaar voor je klaar. Je blijft als docent lesgeven zoals je dat gewend bent, alleen wordt je daarin optimaal ondersteund door de techniek, met als resultaat: tijdwinst, betere leerresultaten en veel beter inzicht en overzicht in je klas.

Training & begeleiding
Als Snappet docent krijg je kosteloos professionele training & begeleiding.

Rekenen
Met Snappet wiskunde krijg je ook toegang tot Snappet Rekenen voor de niveaus Op weg naar 1F t/m 3F. Hier kan vanuit een diagnostische instaptoets adaptief gewerkt worden richting het gewenste niveau.

Bewezen hogere leerresultaten
Grootschalig onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek door de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente naar Snappet heeft aangetoond dat leerlingen binnen een half jaar significant hogere leerresultaten hebben met Snappet. Lees meer

Samengevat:

  • Lesgeven zoals je gewend bent met Getal & Ruimte en Moderne Wiskunde
  • Theorie, verwerkingsstof & adaptieve oefenstof
  • Beter differentiëren
  • Real time voortgangsoverzicht tijdens de les en bij toetsen
  • Directe feedback voor leerling en leerkracht
  • Synergie tussen digitaal en ‘traditioneel’

 

Meer weten?

Vraag vrijblijvend meer informatie aan