‘Met Snappet kan ik beter differentiëren dan ooit’

Het Diamant College in Den Haag (MAVO, VMBO) gebruikt Snappet in alle eerste klassen én de internationale schakelklassen. Docenten kunnen hierdoor de leerlingen op hun eigen niveau begeleiden.Eric Maas, docent rekenen en Nederlands, begeleidt de invoering van Snappet op het Diamant College. Hij werkte de afgelopen jaren in een naburige basisschool, die al volop gebruik maakte van Snappet. Enkele van zijn voormalige leerlingen lees verder

‘Snappet is zeer geschikt voor VMBO-Basis’

In haar eerste klassen zet Myriam ter Bogt Snappet in voor taal en rekenen, in de tweede klassen vrijwel alleen voor rekenen. Vooral de eersteklassers zijn erg enthousiast. Op termijn, zo kan Myriam zich voorstellen, kunnen dankzij Snappet de boeken voor rekenen en taal achterwege gelaten worden lees verder

‘Een perfecte leeroplossing voor VMBO en MBO’ 

Met Snappet is voor de NT2-groep van MBO Amersfoort een uitstekende oplossing gevonden om gedifferentieerder te kunnen werken. ‘De studenten kunnen heel goed zien waaraan ze nog moeten werken. Om de zes weken toetst Mar-Jan de voortgang van haar leerlingen. Wat blijkt? lees verder

‘Snappet biedt mega veel rekensommen op VMBO-niveau’

Het digitale rekenprogramma waar De Schans in Sleeuwijk mee werkte, bevatte te veel leeswerk voor de eersteklassers van het VMBO-Basis. Als alternatief zet de school sinds dit schooljaar Snappet in. lees verder

‘Snappet maakt leerlingen eigenaar van hun leerproces’

‘Wij willen zoveel mogelijk onderwijs op maat bieden’, vertelt Dorothé Appels, schoolleider op het Diamant College. ‘In bijna al onze klassen hebben we grote niveauverschillen, waardoor leerlingen op elkaar moeten wachten. Met Snappet hopen we de leerlingen op hun eigen niveau te kunnen bedienen én hun ICT-vaardigheden te versterken.’ lees verder