Betere leerresultaten, lagere werkdruk en beter inzicht en overzicht in de klas

Snappet wiskunde: het onderwijsplatform voor wiskunde dat de verwerkingsstof bij de methoden, adaptieve oefenstof en optimaal overzicht voor de docent biedt

  • Lesgeven zoals je gewend bent met Getal & Ruimte en Moderne Wiskunde
  • Theorie, verwerkingsstof & adaptieve oefenstof
  • Beter differentiëren
  • Real time voortgangsoverzicht tijdens de les en bij toetsen
  • Direct feedback voor leerling en leerkracht
  • Synergie tussen digitaal en ‘traditioneel’

Lees verder